Sóc Trăng

   
    Nhà Thuốc Vĩnh Lợi.

Số 21 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Tp Sóc Trăng.

Hotline 0989 212 085

 

Nhà Thuốc Vạn Xuân Viên

Đ/C: 11 Phan Chu Trinh - Khóm 1 -  Phường1 - TP. Sóc Trăng -  Sóc Trăng.

ĐT : 0299 822 574 -0983 525 242 (A. Bảo) - ( C. Bích) - 01657 487 450

 

    Nhà Thuốc Vạn Hòa Đường

202 Lý Thường Kiệt,  Phường 4, TP. Sóc Trăng,  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0916 565 654 - 079 3627474

 

Nhà Thuốc Thành Lợi

Đ/C: 44 Nguyễn Văn Cừ -  Phường1 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3626656  (A. Nguyên)

 

Nhà Thuốc Bắc Hòa Trung Đường

32A Hàm Nghi, P.1, TP. Sóc Trăng ,  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0917 243 067  ( A. Trung )

 

Nhà Thuốc Anh Tuấn.

Số 8 Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, Tp Sóc Trăng.

Hotline : 0919 939 153

 

Đại Lý Chị Xuân.

Số 201 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Sóc Trăng 

ĐT : 0946 938 374

 

Nhà Thuốc Hoàng Tuấn

Đ/C:31 Hùng Vương -  Phường6 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3823 317 (C.Chín)

 

 Công Ty TNHH DP Nhựt Tân

Đ/C:12 Trần Minh Phú-  Phường 1 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 382 2863

 

Nhà Thuốc Lợi Hòa Đường

Đ/C:117 Đường 3/2 -  Phường1 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3822 946

 

 Nhà Thuốc Gia Hưng

Đ/C:229 Lê Hông Phong -  Phường3 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3829 551 

 

  Nhà Thuốc Trường Sinh

Đ/C:251 Lê Hông Phong -  Phường3 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3825 050 (C.Thảo)

 

  Nhà Thuốc Trần Xuân Đường

Đ/C:37 Nguyễn Văn Trỗi -  Phường1 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3821 981 

 

Nhà Thuốc Nguyễn Huệ ST

Đ/C: 386 Nguyễn Huệ - P.3 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 01646 036 073  ( C. Tuyết ) - 0299 3821362

 

   Nhà Thuốc Thanh Trúc

Đ/C: 7 Nguyễn Hùng Phước -Khóm 1-  P.1 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT :0299 3822 046 (C. Trúc)

 

   Phòng ĐY Châm Cứu

Đ/C: 29 Nguyễn Văn Trỗi  - - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT :0299 3821 059(C.Phương)

 

Nhà Thuốc Vĩnh An Đường

Đ/C: 16 Đồng Khởi - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

 

 ĐT :0299 382 0511

 

  Nhà Thuốc Hồng Oanh

Đ/C: 300 Nguyễn Huệ -Khóm 1-  P.3 - TP. Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT :0299 3821 567

 

 Nhà Thuốc Việt

Đ/C: 01B Nguyễn Trung Trực -Khóm 1 - Phường.2 - TP. Sóc Trăng 

ĐT : 0168 874 7907

 

Nhà Thuốc Việt Thắng

Đ/C: 21 Xô Việt Nghệ Tĩnh -Khóm 6 - Phường.2 - TP. Sóc Trăng 

 ĐT : 0168 874 7907

 

 

Nhà Thuốc Ngọc Hân 

Đ/C: 12  Tôn Đức Thắng  - Phường 8 - TP. Sóc Trăng 

 ĐT : 0918 609 922 -02993 822 848 (A. Huệ)

 Phòng Chuẩn Trị Đông Y Hòa Hưng

Đ/C: 5 Hoàng Diệu   - P.1 - TP.Sóc Trăng  -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3822 941 (C.Vân)

 

Tiệm Thuốc Bắc Vĩnh Tế  Sanh

Đ/C: 387 Võ Thị Sáu  - Khóm 1 - P.1 - TX. Ngã Năm  -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0913 771 567 ( A. Đức) - 0299 3869696

 

 Tiệm Thuốc Vinh Nghĩa Đường

Đ/C: 347 Mai Thanh Thế   - Khóm 1 - - TX. Ngã Năm  -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 0939714666 - 0299 3869098

 

 

Tiệm Thuốc Bắc Đức Sanh Đường

Đ/C: 30  - Khóm 1 - P.2 - TX. Ngã Năm  -  Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT :( C. Quyên) - 0299  3870128

 

 Nhà Thuốc TÂM ĐỨC

Đ/C: 96 Hùng Vương Ấp Nội Ô - TT. Huỳnh Hữu Nghĩa  -H.Mỹ Tú  -Tỉnh Sóc Trăng.

  ĐT :0939 000 682 A.Văn

 

Tiệm Thuốc Bắc Phong Hòa Đường

Đ/C: 411 Ấp Trà Qúit A   - TT. Châu Thành - H.Châu Thành - Sóc Trăng.

ĐT : 0919 189 006 ( A.Cảnh) - 0299 3835291

 

Tiệm Thuốc Bắc QUANG VŨ

Đ/C: 381 Ấp Trà Qúit A   - TT. Châu Thành - H.Châu Thành - Sóc Trăng.

ĐT : 0299 3835197

 

Nhà Thuốc Lê Lai.

175 Lê Lai, Khu 1,  P.1, TX. Vĩnh Châu , Tỉnh Sóc Trăng.

ĐT : 079 3861176 Chị Loan.

 

 Nhà Thuốc Thanh Liêm

Đ/C: 34 Lê Lợi- .- TX. Vĩnh Châu -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT :02993861.085

 

Nhà Thuốc Tái Sanh Đường

Đ/C: 35A Lê Lai- Khóm 1-  P.1.- TX. Vĩnh Châu -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 0917 385 986 (nghỉ b)

 

Quầy Thuốc Lê Sướng.

Số 164 Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, H. Trần Đề, Sóc Trăng.

ĐT : 0942 906 274

 

Nhà Thuốc Đức Thạnh Đường

Đ/C: 374 Ấp Châu Thành -TT.Hội Lịch Thượng-H.Trần Đề -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 01222 825 070

 

 Nhà Thuốc Hiệp Thành

Đ/C:  Ấp Châu Thành -TT.Hội Lịch Thượng-H.Trần Đề -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 0933841005

 

Nhà Thuốc Vinh Thọ Đường

Đ/C: 80 Đường 30/4 -Ấp An Ninh1 -TT.Kế Sách -H.Kế Sách -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 02993 877 036 A.Xuyến 0995190696

 

 Nhà Thuốc Vệ Sanh Đường

Đ/C: 57 Đường 30/4  -TT.Kế Sách -H.Kế Sách -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 02993876.249

 

 Nhà Thuốc Vạn Tế Đường

Đ/C: 30 Đường 30/4  -TT.Kế Sách -H.Kế Sách -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 02993876.119

 

  Nhà Thuốc Nhân Tâm Đường

Đ/C: 72 QL 1A -Âp Đông Hải-X.Đại Hải  - -H.Kế Sách -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 02993879056

 

     .Đại Lý Lava Anh Bâu.
 

 Ấp Mang Cá, xã Đại Hải, H. Kế Sách, Sóc Trăng.

 Hotline  0918.240.229

 

 Nhà Thuốc Thanh Hiếu

Đ/C: 255 QL 1A -TT.Phú Lộc  -H.Thạnh Trị -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 02992476.919

 

 

 Nhà Thuốc Nhơn Hòa Đường 

Đ/C: 12 Âp Ngãi Hội  -TT.Đại Ngãi -H.Long Phú -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 0944336.501

 

 Nhà Thuốc Vĩnh  Hiệp Xuân

Đ/C: Chợ Long Phú 47/4 Đoàn Thế Trung -TT.Long Phứ -H.Long Phú -Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 0983773.168 (C. Phương)

 

Quầy Thuốc Hoàng Dung

Đ/C: Chợ Rạch Tráng, 500 Ấp An Nghiệp, An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

 ĐT : 0987 902 803

 

 Quầy thuốc An Tâm

Đ/C: 33/4 Đoàn Thế trung -TT.Long Phứ -H.Long Phú -Tỉnh Sóc Trăng.

  ĐT :02993856305

Bản quyền © 2014 lavaviet.com | DESIGNED BY viễn nam

Giỏ hàng (0): đ