Thái Nguyên

Nhà Thuốc Kim Thoa

Số 4 - Đường Lương Ngọc Quyến - P. Quang Trung - TP. Thái Nguyên

 Hotline: 0983 660 856 ( C. Thoa)

 

Nhà Thuốc Vân Hải Thái Nguyên

Số 1 Đường Bến Tượng, Tp.Thái Nguyên

Số 439 Quang Trung, P. Thịnh Đán, Tp.Thái Nguyên

Số 2 Nha Trang, P. Trưng Vương, Tp.Thái Nguyên

 

Mobil: 0942 247 286

 

Shop Mẹ và Bé

709 Tổ 7 P.Tân Lập, Tp. Thái Nguyên

Mobil: 0962 299 688 Chị Thảo.

 

Nhà Thuốc Việt Hà.

Số 130 Tổ 4, P. Túc Duyên, Tp. Thái Nguyên

Mobil: 0967 547 475 Chị Thoa.

 

Nhà Thuốc Phượng Lê.

Số 435 Quang Trung, Tp.Thái Nguyên

Mobil: 0983 677 262 

 

Nhà Thuốc Hải Bình

Số 479 - Đường Lương Ngọc Quyến - P. Quang Trung - TP. Thái Nguyên

Hotline:  0916 925 389  ( C. Bình )

 

Quầy Thuốc Số 1

Số 447 - Đường Lương Ngọc Quyến - P. Quang Trung - TP. Thái Nguyên

Hotline:   0977 337 553 ( C. Nga)

 

Nhà Thuốc Hiệp Phương

Số Nhà 316 - Lương Ngọc Quyến - P. Quang Trung  - TP. Thái Nguyên

Hotline:  0915 363 737  ( C. Phương )

 

Nhà Thuốc Linh Ninh

Chợ T Ba Nhất - P. Tích Lương - TP. Thái Nguyên - T. Thái Nguyên 

Hotline:  0280 3647570 ( C. Ninh )

 

Nhà Thuốc Việt Hương

Số 172 - Đường Z115 - Tổ 4 - P. Tân Thịnh  - TP. Thái Nguyên

Hotline: 01662 177 868 ( C. Hương )

 

Nhà Thuốc Thùy Hương

Cổng Chợ Đán - P. Thịnh Đán  - TP. Thái Nguyên

Hotline:  0964 509 068  -  0988 167 555  ( C. Hương )

 

Nhà Thuốc Hoà An.

Số 284 Đường 3/2, P. Phú Sá, TP. Thái  Nguyên.

Hotline: 0985 328 886

 

Nhà Thuốc Ngọc Nhung.

Số 264 Tổ 8, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái  Nguyên.

Hotline: 0988 199 099

 

 Nhà Thuốc Tuyên Thân

Số 09A Tổ 13, Phan Đình Phùng, P.Túc Tuyên, TP. Thái  Nguyên.

Hotline: 01233 603 388 

 

Nhà Thuốc Bảo Trà

 

Số 5 - Đường Minh Cấu - TP. Thái Nguyên - T. Thái Nguyên

Hotline: 0974 923 999  ( C. Trà )

 

Nhà Thuốc Dũng Hoa

Tổ 26 - Đường Lưu Nhân Chú - P.  Cam Giá - TP. Thái Nguyên  - Thái Nguyên

Hotline:  0944 277 454  ( C. Hoa )

 

Nhà Thuốc Thái Năm

Số 145 - Cách Mạng Tháng 8 - TP. Thái Nguyên  - T. Thái Nguyên

Hotline:  0915 307 761  ( A. Mạnh )

 

Nhà Thuốc Cẩm Phong Sơn

Số nhà 225 - Tổ 18 - P. Trung Thành - TP. Thái Nguyên  - T. Thái Nguyên

Hotline:  0988 302 015 ( C. Lan )

 

Nhà Thuốc Minh Cấu

Số nhà 20 - Minh Cấu - TP. Thái Nguyên  - T. Thái Nguyên

Hotline:   0974 058 068  ( C. Thúy )

 

Nhà Thuốc Trọng Đức

Số nhà 942 - CMT8 - P. Phú Xã - TP. Thái Nguyên  - T. Thái Nguyên

Hotline:   0988 775 083  ( C. Linh )

 

ĐẠI LÝ TRÀ CHỊ HỒNG

TỔ 11A, PHƯỜNG TẬN LẬP , TP THÁI NGUYÊN 

SDT : 0983 703 776 CHỊ HỒNG 

 

Nhà Thuốc Hiệp Thúy

Đ/C: 19/1 Võ Ngựa - Tổ 2, P.Hương Sơn - Khu Gang Thép - Thái Nguyên.

Hotline:  01668 261  266  ( Chị Thúy)

  

Nhà Thuốc Thanh Loan

Ki ốt Số 2 - Chợ Khu Nam - Gang Thép - TP. Thái Nguyên

Hotline:  01686 927 896  ( A. Loan )

 

Nhà Thuốc Thùy Anh 

Số 15 - Phan Đình Phùng – TP.Thái Nguyên – T. Thái Nguyên

Hotline:  01643 472 725  ( C. Thủy )

 

Nhà Thuốc Nguyễn Văn Lâm

Số Nhà 15 - Tổ 5 - Đường Lương Ngọc Quyến - TP. Thái  Nguyên.

Hotline: 0989 411 606 (A. Lâm )

 

Nhà Thuốc Á Âu

Số Nhà 806 Đường Thống Nhất - P. Thịnh Đán  - TP. Thái Nguyên

Hotline:  0986 662 673  ( C. Nhu )

 

Nhà Thuốc Nụ Giang

Chợ Na Hiên - Võ Nhai - TP. Thái Nguyên

Hotline:  0988 528 860  ( C. Nụ )

 

 Shop Gấu Đôi

Đ.C:  Tổ 6 - P. Phan Đinh Phùng - TP. Thái  Nguyên.

Hotline: 0985 888 594

 

 Công Ty CP Dược Và Vật Tư Y tế Thái Nguyên

Đ/C:477  Lương Ngọc Quyến   - P. Phan Đình Phùng -Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0976 208 101  (C.Hiền)

 

  Nhà Thuốc Hoàng Hà

Đ/C:159 Cách Mạng Thang 8-P.Phan Đình Phùng  - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0972 118 663 (C. Thanh)

 

 Nhà Thuốc Huyền Trang

Đ/C:359 Lương Ngọc Quyến   - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 09444 04 000 (C. Trang)

 

   Nhà Thuốc Thành Lịch

Đ/C: 306 Lương Ngọc Quyến  -- Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0868 428 319 (C.Nhân)

 

Nhà Thuốc Cường Hồng

Đ/C: 322  Lương Ngọc Quyến  - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

 Hotline: 0166 2302339

 

   NhÀ Thuốc Thùy Mỵ

Đ/C: 304 Lương Ngọc Quyến - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0912 829 592 (C.Mỵ)

 

  Công Ty Dược Phương Bắc

Đ/C: 312A Lương Ngọc Quyến  -P.Đồng Quang - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0913 099 083( A.Thịnh)

 

 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoàng Lan

Đ/C: 3 Lương Ngọc Quyến -Tổ 3 -P.Hoàng Văn Thụ  - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0280 3841 686( C. Hường)

 

 Shop Mẹ Và Bé 

Đ/C: 309A  Lương Ngọc Quyến -  - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline:0936 290 790 C. C. Trịnh Kiều Trang)

 

 Nhà Thuốc Số 214

Đ/C: 214 Bến Tượng  - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0984 900 824 ( C. Dung)

 

 Nhà Thuốc Phong Sáu

Đ/C: Tổ 2 -P. Túc Duyên  - Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

Hotline: 0982 996 997 C. Sáu

 

 Nhà Thuốc Ba Hạnh

Đ/C:Chợ Tây Ba Nhất -P. Tích Lương-Tp. Thái Nguyên-T. Thái Nguyên

 Hotline: 0943 653 814 - 0983 132 439

 

 Công Ty Dược Phẩm Hữu Yến

Đ/C: 965 Dương Tự Minh - Tp. Thái Nguyên

Hotline: 0962 832 119

 

 Nhà Thuốc Hiếu Hường

Đ/C: , P.Hương Sơn - Khu Gang Thép - Thái Nguyên.

Hotline:  0978 239 164

 

 Quầy Thuốc Thư Thái

Đ/C: Tổ 20 - P. Quang Trung - Tp. Thái Nguyên

Hotline: 0125 871 3907 (C. NGA)

 

Công Ty dp Tuyên Thân

Đ/C: Tổ 13 - P. Túc Duyên - Tp. Thái Nguyên

Hotline: 0169 990 3388-0914 960 069

 

Nhà Thuốc Thi Vân.

Tổ 4, TT. Hương Sơn, H. Phú Bình, Thái Nguyên

Hotline: 0971 716 299

 

  Quầy Thuốc Minh Hải

Đ/C:Tổ 2 - TT. Hương Sơn-  H. Phú Bình - Thái Nguyên

Hotline:0166 954 3338 (C. Chi)

 

 Quầy Thuốc Thủy Tiên

Đ/C:Xóm Thuần Pháp - Vòng Tròn Điềm Thụy - H. Phú Bình- Thái Nguyên

Hotline: 0985 1175 77

 

Đại Lý Trà Đặng Thu Hương.

Số 086 Tiểu Khu Cầu Trắng, TT. Du, H. Phú Lương, Thái Nguyên

Hotline: 0982 212 980  / 0983 963 212  /  0985 329 717

 

 Nhà Thuốc Thắng Hương

Số 41 - Tiểu Khu 6 - TT. Ba Hàng - Phổ Yên - T. Thái Nguyên

Hotline: 0280 3864102 ( C. Hương)

 

Quầy Thuốc Quý Lan

Đ/C: Tiểu Khu 3 - TT. Ba Hàng - H. Phổ Yên - T. Thái Nguyên

Hotline: 0977 728 709 ( C. Lan)

 

Nhà Thuốc Toàn Phương.

TDP Đại Xuân, P. Bãi Bông, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên

Hotline: 0983 703 475

 

Đại Lý Chị Hà.

Số 51 Đường Ga, TDP 6, P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên

Hotline: 0985 305 910

 

Nhà Thuốc Khánh Hằng

Xóm Vàng - Xã Tân Hương - TX. Phổ Yên - T. Thái Nguyên

Hotline:   0986 755 088  ( C. Hằng )

 

 Nhà Thuốc  Việt Trang

Đ/C: Khu Tái Định Cư An Bình- Xã Đồng Tiến - TX. Phổ Yên - T. Thái Nguyên

Hotline:  0168 930 7609

 

 Trạm Y Tế Xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn, H. Đông Hỷ, T. Thái Nguyên

Hotline: 01687 356 827 ( C. Dung)

  

Trạm Y Tế Xã Hóa Trung.

Xã Hóa Trung, H. Đông Hỷ,  Thái Nguyên

Hotline: 0917 500 320 ( C. Chi )

 

Nhà Thuốc Số 4.

Xóm An Thái, Xã Hóa Thụy, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Mobil: 0967 547 475 Chị Thoa.

 

Nhà Thuốc Ninh Ly.

Chợ Trại Cau Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Mobil: 0986 934 243

 

Quầy Thuốc Số 1

Tổ 14 - TT. Chùa Hang - H. Đông Hỷ  - T. Thái Nguyên

Hotline:   01696 606 005  ( C. Huệ )

  

Quầy Thuốc Thanh Thủy

Xóm An Thái - Xã Hóa Thượng - H. Đông Hỷ  - T. Thái Nguyên

Hotline:   01645 467 185  ( C. Thủy )

 

Nhà Thuốc Trịnh Văn Diện

Số nhà 150 - CMT8 - P.Mỏ Chè - TP. Sông Công  - T. Thái Nguyên

Hotline:   0938 684 686  ( C. Diện )

 

Nhà Thuốc Trần quốc Toản  ( Đối diện bệnh viên C)

1004 - Khối phố 2A - P. Phố Cò - H. Sông Công - Thái Nguyên

 Hotline: 0916 442 558

 

Quầy Thuốc Mùi Phúc

Phố Chợ 1 - TT. Hùng Sơn - H. Đại Từ -. Thái Nguyên

Hotline:  0985 377 817  ( A. Phúc )

  

Quầy Thuốc Hường Hợi

Xóm 2 - TT. Hùng Sơn - H. Đại Từ -. Thái Nguyên

Hotline: 0945 534 888  ( C. Hường )

 

Nhà Thuốc Triệu Hà.

Phố Chợ 2, TT. Hùng Sơn, H. Đại Từ, Thái Nguyên

Hotline: 0984 750 505 

 

Quầy Thuốc Hồng Thịnh

Đ/C:Xóm Bình Sơn - Xã Bình Thuận - H. Đại Từ -. Thái Nguyên

Hotline: 0973 928 928 (C. Hồng)

 

Cửa Hàng Anh Xưởng

Số10 - Thị Trấn Đình Cả - Võ Nhai - Thái Nguyên

Hotline: 0969 236 345

Bản quyền © 2014 lavaviet.com | DESIGNED BY viễn nam

Giỏ hàng (0): đ